Typografi

I vanlig brødtekst (tekstblokker over en viss lengde) gjelder på norsk noen få regler som er lette å forholde seg til:

1. På begynnelsen av en tekst skal det IKKE være innrykk.
2. Ved avsnitt skal det IKKE være blanklinje (linje uten tekst). Ved et markert brudd i tekstens innhold kan det være blanklinje UTEN innrykk i påfølgende linje. Ved innskutte avsnitt med større marg kan det være blanklinje før og etter, uten innrykk i linjen etter.
3. Bruk ALDRI to (eller flere) slag med mellomromstasten NOE sted i vanlig brødtekst.
4. Neste avsnitt SKAL begynne med et fast innrykk – tabulator. Definer tab som en gefirt – det samme som skriftstørrelsen. IKKE bruk mellomromstasten.
5. Tankestrek (ctrl + minus [på numerisk tastatur], ctrl + bindestrek eller alt + 0150 på PC, alt + bindestrek eller alt + shift + bindestrek på Mac) brukes når en person siteres direkte, i betydningen fra og til noe (40–80 år, Bergen–Oslo, uten mellomrom) og ved innskutte ledd i en setning (med mellomrom).
6. Det finnes to hovedtyper sitattegn på norsk: gåseøyne («…») og anførselstegn “…” (også kalt 66/99). Spissene/buene skal vende utover. Ved sitat inne i sitat brukes den typen som ikke er brukt på begynnelsen og slutten, eller enkle anførselstegn (‘…’) (6/9). Tommetegn/sekundtegn ("…") er amatørmarkører.

Tegn Mac PC
« shift + alt + v alt + 0171
» shift + alt + b alt + 0187
shift + alt + n alt + 0147
shift + alt + m alt + 0148
alt + n alt + 0145
alt + m alt + 0146

7. Hvis du ikke bruker mellomrom mellom initialer (“A.B.”) eller mellom et tall og prosenttegn (10%), risikerer du ikke at slike elementer i en gruppe havner på to linjer. Bare en tanke. Hvis du vil ha mellomrom f.eks. i 100 000 og ikke vil dele tallet ved linjeskift, får du hardt mellomrom i Word ved å trykke shift + ctrl + mellomrom.