Sammensetninger av egennavn og fellesnavn

Liten/stor forbokstav, bindestrek eller s-fuge, f.eks. Rembrandt-bilde, bergensordfører, osloborgere, nordmarkstraver? Rembrandt, Bergen, Oslo og Nordmarka er egennavn som, når de står alene, skrives med stor forbokstav. Noen vil skrive Bergensavisen, men ingen vil skrive Stavangersavisen. Hvorfor ikke like gjerne bestemme seg for konsekvent å bruke stor forbokstav + bindestrek?

Her finnes det ingen klare regler. Det heter

arvtager, men arvelater
dyrlege, men dyreplageri
gjødselprodusent, men fødselspermisjon
landssvikoppgjør, men lønnsoppgjør
livlege, men livsløp
malingindustrien og vikingtiden, men landingshjul og rustningsindustrien
skogeier/skogsjef, men skogsbilvei
symptombildet, men sykdomsbildet
tidkrevende og tidtager, men tidsbesparende, tidsklemme og tidstypisk
tillitvekkende, men oppsiktsvekkende
toppsjef, men troppssjef
trusselvurdering, men redselsslagen.

Men engelske ord som ender på -ing, skal i sammensetninger ikke ha s: bookingkontor, campingplass, curlingfinale, dopingkontroll, gamblinggjeld, smokingsløyfe, sparringpartner.

I tillegg til å være en måte å komponere musikk på brukes uttrykket fuger om måter å føye sammen to ord på. Ikke bil og dør, hår og farge eller sukker og lake, men med s, e eller bindestrek. Det er ikke lett å begrunne hvorfor det ikke skal være en s eller e mellom hår og farge, men sånn er det. Men ta et ord som skatt, da, som finnes i mange sammensetninger – der foregår vel sammensetningen med konsekvens. Nei, det heter skatteyter, skatteloven, skattemelding, Skatteetaten og skatteavtale, men skattkammer og skattlegging. Man kunne kanskje trodd at en e ble føyd til mellom t og en konsonant i begynnelsen av det andre ordet, men nei: Det skal være skattlegging.

Hvorfor skal det forresten hete rettssak og ikke rettesak, og skattekontor og ikke skattskontor?

Med hensyn til sammensetning av egennavn og fellesnavn ville det vært greit om man kunne bli enige om bindestrek som fuge: Norge-venn, Bergen-avis. Men nei: Det skal hete Norgesvenn (men ikke Sverigesvenn) og Bergensavis (men ikke Stavangersavis).