Grafisk ordliste (eng.–no.)

Jeg skal ikke påstå at denne listen er feilfri, så hvis du har forslag til forbedringer, er de velkomne.

acute accent = ´ (akuttegn)
advance sheet = rentrykk
ampersand = &
angle brackets = < > (enkle haker)
ascender = overlengde
asterism = tre stjerner
autotypy = autotypi

backing = vidertrykk
back(ing)up = vidertrykk
backpage = verso (side med likt tall)
backup = vidertrykk
bank = lysbord
bar = mittelsteg
barred L, l = polsk Ł, ł
B.A.T. (Bon à tirer) = rentrykk
batter = defekt skrift
batter = stuke (ødelegge) typer
bearer = kloss på skrifthøyde
beating engine = hollender
beating degree = malegrad
beating roll = kubbe (i hollender)
bed, go to = gå i trykken
bed, put to = gjøre klar til trykking
belly = signaturside av type
Ben Day (process) = dyptrykksraster
bind (vb) = spenne (om stiv form)
bite = 1. den feilen at (en del av) en side ikke er trykt  2. etsing
blanket = stort avisformat
blanket = trykkduk
blanks = blindmateriell
bleed = utfallende trykk
block = klisjé
block (adj.) = uten innrykk
blocks = spisser
bodkin = ål
body = kegel, skriftlegeme
body matter = glatt sats
… of copy = hovedtekst (uten illustrasjoner)
… size = kegel
… stroke = grunnstrek
… type = brødskrift book type = brødskrift
border rule = rammesteg
bowl paper = kalandervalsepapir
(curly) braces = { }
(square) brackets = hakeparenteser
bray = rive (farve)
brayer = farvevalse break = utgang breakover = omløpende tekst
breaks = prikker som angir avbrudd
breve = ˘ (kort vokal)
brief = konseptpapir linjert med vannmerke eller på overflaten
bug = asterisk, stjerne (i avis)

cap and smalls = stor initial og kapiteler
caret = innskuddstegn i korrektur
caret bracket = enkelthake (<, >)
caret mark = ^ (circumfleks)
case = settekasse
case department = setteri
cast-off = omfangsberegning av manuskript
cassie paper = skadde topp- og bunnark i støt
cedilla = ç (cedille)
chain lines = parallelle linjer i papir med vannmerke
chapel = klubb
chase = slutteramme
church text = kirkegotisk
circumflex = ˆ (circumfleks)
clean proof = revisjonsark
cliché = klisjé
close = knipe (inn) sats; kompress
close-up sign = sammentrekningstegn
clump = spatium
cockup = ornamentert initial; bokstav med overligger (?)
collate = kollasjonere
comma splice = kommafeil
comp = setter; sette
compose = sette
composing stick = vinkelhake
composition = sats, setting
composition roller = gelatinvalse
compositor = setter
compositor on lines = akkordsetter
continental pica = vanlig pica
copy deadline = materiellfrist
correct = lese korrektur
corrector = korrekturleser
counter = bunse
crossbar = tverrstrek (f.eks. i H)
crosshatch = # (octothorpe)
crowd = sammenslutning av avissettere
crown = papirformat, 15 x 20 tommer
crown octavo = bokformat, 7,5 x 5 tommer
crown poster = plakat i kvartformat
cursive = skråskrift
cut = klisjé (trykkplate)
cut ink = illustrasjonsfarve

dagger = †
dash = tankestrek
dead matter = avlagt sats
deckle-edged paper = bøttepapir
dele = deleaturtegn
demy = forskjellige papirformater
descender = underlengde
devil (vb) = være lærling el. visergutt hos boktrykker
diaeresis/dieresis/dieress = ¨ (trema)
diagonal = skråstrek
digraph = Ææ, Œœ
dingbat = tegn som henleder oppmerksomheten på et avsnitt eller en avisoverskrift
direction line = norm, signatur
distribute = legge av (sats); rive ut (farve)
double dagger = ‡
double demy = 35 x 22 1/2 tommer
double foolscap = 17 x 27 tommer
double imperial = format for innpakningspapir (29 x 45 tommer)
double prime = " (tommetegn, buesekundtegn)
double royal = (UK) 25 x 40 tommer, (US) 24 x 38 tommer
doublet = bryllup
dress = rette inn
drive out = sperre
duck’s bill = anleggsmerke av kartong
duke = brevpapirformat (7 x 10 1/2 tommer)

ellipsis (dots) = … (ellipse)
em = gefirt
em dash = lang tankestrek
emerald = insertio (skriftgrad)
en dash = kort tankestrek
en quad = halvgefirt
end-paper = forsatspapir
engine-sized paper = maskinlimt papir
English = mittel
English finish = mattglittet
(work on the) establishment = (jobbe på) time- eller ukelønn (se også stab)
estsett = ß
executive size = amerikansk (brev)papirformat (7 1/4 x 10 1/2 tommer)
expanded black = gotisk
expert set = fullt sett av tegn
eye = lukket rom i en types skriftbilde (bunse?)

fat (work) = spekk
first form = prima-/skjønntrykkform
fist = pekende hånd-tegn
flong = matriseform, -papir
flourish = kalligrafisk ornament
flush left = venstremarg
flush right = høyremarg
fly = utlegger
fly leaf = forsatsblad
foolscap = engelsk papirstørrelse (8 x 13 tommer)
form(e) = trykkform
foul = full av (trykk)feil
foundry proof = siste korrektur
fount case = magasin for typer
fount scheme = støpeseddel
four-line brevier = liten kanon
four-line pica = missal
four-line small pica = normal/stor pica
full-out = uten venstremarg
full size = planoformat

galley = skiff
gauge pin = anleggsmerke
get in = knipe inn
Gothic = (US) grotesk; (UK) gotisk skrift
grass = utføre aksidensarbeid (uten fast ansettelse)
grass hand = aksidenssetter (uten fast ansettelse)
grave accent = ` (gravis)
grease = spekk (lett sats)
great primer = skriftstørrelse: 18 pkt.
gripper = griper
gripper bar = griperstang
gripper edge = griperkant
gripper margin = anleggssteg
gross print run = bruttoopplag
guide pin = anleggsmerke
guillements = anførselstegn (franske)
gutter = ryggmarg, kryssteg
gutter stick = bunnsteg, mittelsteg

hachek = ˇ (hake)
hair space = liten spatie
hairline = hårstrek
hairstroke = hårstrek
halftone = raster
hand composition = håndsats
hanging indent = førstelinje som går utenfor venstre marg, mens påfølgende linjer er innrykket (= outdent)
hat = ^ (circumfleks)
head = toppsnitt; levende kolumnetittel
headband = kapitélbånd; frise (øverst på side)
headline = kolumnetittel
headpiece = frise, hode, tittelvignett
headstick = hodesteg
Heidelberg Windmill = H. vinge
height-to-paper = standard skrifthøyde
hell = tøykasse
hyphen = bindestrek

impose = skyte ut, legge format
imposing board/stone/surface = sluttebord
imposition = utskytning
impression = opplag
impression cylinder = trykksylinder
imprimatur = trykketillatelse
in flat sheets = i plano
index = pekende hånd-tegn
ink fountain = farvekasse
ink knife = farvekniv
ink slice = sparkel
ink up = valse inn
inner form(e) = sekundaform
inserter = heftemaskin
inverted reading = speilvendt (?)
inside form = sekundaform
issue = opplag

job press = aksidenspresse
job stick = vinkelhake
job type = aksidensskrift
job work = aksidensarbeid
jobbing = aksidens-
justification = utslutning
justify = slutte ut

kern = overheng
kerned letter = overhengende eller underskåret bokstav
killing out dead forms = avlegning

lay edge = anleggskant
lay mark = anleggsmerke
lead (led) = reglett
leaded/open/spaced matter = skutt sats
leader (li:d) = utpunkting (run out with = utpunktere)
lead (led) furniture = blysteg
lead-in (li:d) = innrykning
leading (led) = skytning
legal size = papirstørrelse brukt til juridiske dokumenter i USA (8 1/2 x 14 tommer)
legend line = bildetekst
letter = papirformat (10 x 16 tommer)
letter board = formbrett
letter brush = kloppbørste
letter size = papirstørrelse brukt til forretningsdokumenter i USA (8 1/2 x 11 tommer)
lettering = typer, skrift
ligature = ligatur
line-cut plate = strekklisjé
live matter = sats før trykking
lower case = minuskler

macron = ¯ (angir lang vokal)
main line = grunnstrek
majuscule = majuskel
make an out = uteglemme
make pie of the type = fiske sats
make up = brekke om
make-ready = tilretning
make-up man = ombrekker
make-up rule = typometer
maker-up = ombrekker
making-up = ombrekking
matter = sats
measure = linjelengde
middles = kartong av billigste kvalitet
middling space = normal utslutning
minuscule (mi-) = minuskel
mother set = satsform
mount = klisjéunderlag
movable type = løse typer

nick = signatur på type

oblique = skråstrek (/)
oblique characters = kursive tegn
octothorpe = # (crosshatch)
oddments = de delene av en bok som ikke tilhører selve teksten
odd page = høyreside
off = ferdigtrykt
offprint = særtrykk
office proof(s) = huskorrektur
old-face (adj.) = old style
old style = gammelantikva, medieval
open matter = skutt sats
operator = maskinsetter
ordinary type = brødskrift
orphan = horunge
out = begravelse
outdent = førstelinje som går utover venstre marg (= hanging indent)
outer form(e) = primaform
out of register = mispass
outside form = primaform
overhang = formering
overlap = formering
overlay = tilretning
overmatter = stoff det ikke er plass til på siden
overrun (sb) = overskudd
overrun (vb) = brekke om
oversee = se igjennom (korrektur)
Oxford corners = streker som rammer inn en trykkside og krysser hverandre i hjørnene
Oxford dash = fet strek over mager strek

packing = dekkel
page = paginere
page cord = kolumnesnor
page gauge = kolumnemål
paged proof = ombrukket korrektur
paragon = tekst (18 p.)
perfect printing = skjønn- og vidertrykk
pick = spiss
pie = fisk; make pie of the type
pilcrow =  ¶ (alineategn, avsnittsmerke)
platen press = digelpresse
point off = skille med komma
post octavo = bokformat
poster type = plakatskrift
preliminary matter = tittelsider, kolofon, innholdsfortegnelse o.l.
pressboard = pressepapp (hard, glatt overflate)
press man = trykker
presswork = trykking, boktrykk, trykkeriarbeid
printer’s devil = boktrykkerlærling
print-run = opplag
proof brush = kloppebørste
proof-reading = korrekturlesning
pull = korrekturavtrekk
pure paper = trefritt papir
put blanks = slutte ut med kvadrater
put down/up = sette med/skifte til minuskler/majuskler

quad (sb = quadrat); (vb) = slutte ut
quad crown = papirformat (30 x 40 tommer)
quad demy = papirformat (35,5 x 45 tommer)
quad large = papirformat (6 x 9 tommer)
quad royal = papirformat (40 x 50 tommer)
quad small = papirformat ( 5 x 7 tommer)
quad right = høyre kant
quadrat = kvadrat
quarto = engelsk papirstørrelse (8 x 10 tommer)
quire = bok (24 ark skrivepapir, 25 ark trykkpapir); in quires = i løse ark, uinnbundet
quoin = slutte (en form)
quoin chase = slutteramme

ragged margin = ujevn marg
railroad (slang) = sende til trykking uten skikkelig korrekturlesning
ream = en pakke med 500 ark (et ris)
recto = høyreside; dekkelens forside
reglet = reglett
relief (-li) = preg
removes = sekundær sats med mindre typer
resist printing = overskudd
reverso = (re)verso-side
revise (sb) = annen osv. korrektur
revise (vb) = se igjennom, revidere
revision  = korrektur
right reading = rettvendt
riser = klisjéunderlag
Roman = antikva
ruby = 5,5 punkt
run out = punktere ut (en linje)
runner = linjeteller (tall etc. i margen)
running head(line)/title = levende kolumnetittel
run-in = fortløpende
run-on = fortløpende sats
run-over matter = overskytende sats
runover = overskudd

sans serif = grotesk
scale rule = kolumnemål
scaleboard = trereglett
score = fals/rill i kartong
scratch figure = gjennomstreket bokstav eller tall
screamer (slang) = utropstegn
screw chase = skruramme
screw key/screw spanner = sluttenøkkel
script = skriveskrift
section = ark
section = paragraftegn
selvage = avrivningskant på skriverpapir
semiquaver = enkelt sitattegn
series of type = garnityr
set of type = skriftbredde
setoff = smitting
setting rule = settelinje
setting stick = vinkelhake
shaded rule = fetfin strek
shading = sjattering
shagreen = sjagreng
shank = typelegeme
short and = ampersand
short cross = kryssteg
short page = utgangskolumne
shoulder note = margtekst
sidestick = rand-/sidesteg
size = bestryke med lim
skid = 1. treplate som trykkpapir leveres på 2. mål for trykkpapir (ca. 3.000 pounds)
slanted characters = kursive tegn
slice = farvekniv
slip = spalte
slip proof(s) = spaltekorrektur
slip sheet = mellomleggsark mot smittting
slug = reglett, satslinje
slur = dublere; ligatur
small caps = kapiteler
smasher/smashing machine = bokpresse
sorts = skriftsnitt, -typer
space = blindmateriell (high/low)
space (vb) = sperre
space case = utslutningskasse
spaced matter = skutt sats
split fraction = sammensettbare brøktall
spread = oppslag
sprinkle = sprenge
spur = punkturspiss
squabble = fiske, falle i fisk
squaring = formering
stab (work on the —) = jobbe på uke- eller timelønn
standing matter = stående sats
stet = la stå (korrekturtegn)
stone = ombrekkerbord
straight matter = brødtekst, glatt sats
strike off = kjøre (trykke)
stroke = brøkstrek; grunnstrek
stroke in = legge opp ark i maskin
style = praksis (ortografi, typografi, tegnsetting etc.); stil (kursiv, fet osv.)
style = vaske manus
subscript = senket skrift (slik)
superscript = opphevet skrift (slik)
suspension points = ... (Holy s...)
swash letters = kursivbokstaver med sving

tail = underling; undermarg; undersnitt
tailpiece = sluttvignett
take = porsjon manuskript som settes i én omgang
take down = legge av
taker-off = utlegger
thin line = fin strek
three line pica = 36 pkt.; kanon
three quarter binding = halvbind
tie up = binde ut
tied letters = ligatur
tilde = ˜
tint block = tonplate
tinting ink = tonfarve
toenail (slang) = parentes
trap = ta imot overtrykt farve
trial impression = prøvetrykk
trot (US slang) = dårlig oversettelse
turn crosswise = stolpe
turn lengthwise = slå om
turned comma = apostrof
turned letter = blokkering
type = sats
type area = bokside, kolumne
type bed = fundament
type gauge = typometer
type scale = typometer
typecasting = støping av typer
typed area = satsspeil
typeface = skriftsnitt
typefoundry = skriftstøperi
typo = trykkfeil
typograph = trykke (frimerker) i boktrykk
typographer = typograf
typothetae = boktrykkere, boktrykkerforening

umlaut = dieresis, trema
underlay (sb, vb) = underlag, tilretning
upper case = majuskler

verso = venstreside
vibrator = farvehenter

wanting sorts = håndmatriser (?)
waste leaf = forsatspapir
waste sheets = makulatur
waterleaf = bøttepapir (før liming og glitting)
wayzgoose = firmafest, -tur
wedge = ˇ (hake)
weight = fethetsgrad
white = sted uten trykk; nedrykning
whiting-out material = blindmateriell
widow = «tysk» horunge (innrykkslinje nederst på siden)
work off = trykke ferdig
worker = originalklisjé
work-up = spiss
wrong overturn = horunge

x-height = x-høyde