Om ordlisten

Riksmålsformer er merket med RM., bokmålsformer med BM. Etter de siste oppdateringene er forskjellen mellom riksmål og bokmål mest av akademisk interesse. Valgfriheten innen bokmål er så stor at alle riksmålsformer, på noen unntak nær, er tillatt i hvert fall som sideform i bokmål. Disse få formene er pr. i dag ikke tillatt i offisielt bokmål. En annen sak er om folk flest har klart for seg hvilke former som hører til hvilket normverk. Om man skriver boka, fram og verken, skal man tradisjonelt ikke skrive adferd, ihvertfall og solen. Men tradisjoner forandrer seg jo ...

Språkrådet normerer språkbruken i offentlig virksomhet, men ikke lenger i lærebøker. Det er – og har alltid vært – opp til hver enkelt å velge blant tillatte former f.eks. som angitt i denne listen.


Forkortelser

adj. = adjektiv, adjektivisk

adv. = adverb, adverbielt

best. = bestemt

bet. = betydning

bl.a. = blant annet/andre

egtl. = egentlig

el. = eller

ent. = entall

fam. = familiært

f. = form

flt. = flertall

foreld. = foreldet
fork. = forkortelse/forkortet
imp. = imperativ

intr. = intransitiv(t)

konj. = konjunksjon

mots. = motsatt/motsetning

neg. = negativt

NO = Norsk Ordbok
overf. = overført

perf. part. = perfektum partisipp

pres. part. = presens partisipp

pret. = preteritum (fortid av verb)

s.d. = se dette

sms. = sammensetninger

subst. = substantiv

tr. = transitiv(t)

vb. = verb


Litteraturliste

Aftenpostens rettskrivningsordliste, Kunnskapsforlaget 2006

Bokmålsordboka, 3. utg., Kunnskapsforlaget 2005

Med bøtte, kost og såpevann, Norsk Oversetterforening 2005

Norsk Ordbok, 2. utg., Kunnskapsforlaget 2005

Norsk referansegrammatikk, Universitetsforlaget 1997

Norsk Riksmålsordbok, fire bind, Kunnskapsforlaget, 1983

Norsk Riksmålsordbok, to tilleggsbind, Kunnskapsforlaget, 1995

Ordliste/Språkregler for Norsk Telegrambyrå, NTB 2005

Riksmålsordlisten, 7. utg., Kunnskapsforlaget 2007

Skriveregler, Finn Erik Vinje. 8. utg., 4. oppl., Aschehoug 2008

Tanums rettskrivningsordbok, 9. utg., 1. oppl., Kunnskapsforlaget 2005

Telefonkatalogen Oslo, 2010
Typografisk håndbok, Christer Hellmark, Spartacus Forlag 2000