Kursiv/anførselstegn

Her råder det stor forvirring. Det følgende er et forslag til regler.

kursiv:
aviser (trykksaken)
tidsskrifter
bøker
operaer
symfonier
båter
LPer, CDer (enkeltspor i anførselstegn)
filmer

anførselstegn:
TV-programmer
artikler
kunstverk

ingen markering:
aviser når det er bedriften det er snakk om
nettsteder (fremgår av adressen: f.eks. .no)
elektroniske nyhetsmedier (Dagsrevyen)

Dette gjelder først og fremst sakprosa. I skjønnlitterære tekster bør slik markering brukes varsomt.