Sammensetninger

Sammensetninger av egennavn og fellesnavn

Liten/stor forbokstav, bindestrek eller s-fuge, f.eks. Rembrandt-bilde, bergensordfører, osloborgere, nordmarkstraver? Rembrandt, Bergen, Oslo og Nordmarka er egennavn som, når de står alene, skrives med stor forbokstav. Noen vil skrive Bergensavisen, men ingen vil skrive Stavangersavisen. Hvorfor ikke like gjerne bestemme seg for konsekvent å bruke stor forbokstav + bindestrek?

s eller ikke s i sammensetninger

Her finnes det ingen klare regler. Det heter

gjødselprodusent, men fødselspermisjon
landssvikoppgjør, men lønnsoppgjør
livlege, men livsløp
malingindustrien og vikingtiden, men landingshjul og rustningsindustrien
symptombildet, men sykdomsbildet
tidkrevende og tidtager, men tidsbesparende, tidsklemme og tidstypisk
tillitvekkende, men oppsiktsvekkende
toppsjef, men troppssjef.

Men engelske ord som ender på -ing, skal i sammensetninger ikke ha s: bookingkontor, campingplass, curlingfinale, dopingkontroll, gamblinggjeld, smokingsløyfe, sparringpartner.

Like vilkårlig er bruken av e i sammensetninger. Det heter arvtager, men arvelater, skattkammer, men skattejakt.