Ordsamlinger

Dårlige anglisismer (≠ betyr “er ikke [nødvendigvis] lik”):

enkeltord:
address ≠ “adressere”  (skriv heller “møte”, “takle” etc.)
approach ≠ “tilnærming” (skriv heller “strategi”, “holdning”, “fremgangsmåte” etc.)
argue ≠ “argumentere” (skriv “argumentere med” eller “hevde”)
character ≠ “karakter” (skriv heller “rolle” eller “skikkelse”)
critical ≠ “kritisk” (stemmer noen ganger, men “avgjørende” er ofte riktigere)
fail ≠ “feile” (skriv f.eks. “klarte ikke”, “var mislykket”, “sviktet” etc.)
fluid ≠ “flytende” (f.eks. i “han er flytende i arabisk”. Skriv heller “han snakker arabisk flytende”)
including  ≠ “inkludert” (skriv heller “deriblant”, “blant annet”, “som omfatter”, “inklusive” etc.)
industry ≠ “industri” (som en generell betegnelse er “bransje” bedre)
known as ≠ “kjent som” (stemmer noen ganger, men “kalles” er ofte bedre)
multiply ≠ “multiplisere” (skriv “mangedoble”)
note ≠ “notere” (skriv  “si”)
observe ≠ “observere” (skriv heller “si”)
phrase ≠ frase (skriv “uttrykk”)
protect … from ≠ skjerme … fra (skriv “skjerme … mot”)
rocket scientist ≠ “rakettforsker” (skriv “atomfysiker”, “romforsker” etc. – det er ingen som forsker på raketter)
solid ≠ “solid” (skriv heller “massiv”)
sophisticated ≠ “sofistikert” (skriv heller “avansert”)
successful ≠ “suksessrik” (skriv “fremgangsrik”, “vellykket”, eller skriv om)
training ≠ “trening” (skriv “opplæring”)
while ≠ “mens” (stemmer noen ganger, men “selv om” er ofte riktigere).

faste uttrykk:
a few years ago ≠ “for noen få år siden” (stryk “få”)
end up with ≠ “ende opp med” (skriv “ble til slutt”, “fikk etter hvert” etc.)
for all practical purposes ≠ “for alle praktiske formål” (skriv heller “i praksis”)
on a daily basis ≠ “på daglig basis” (skriv “hver dag”)
part of ≠ “del av” (skriv “en del av”)
this includes ≠ “dette inkluderer” (skriv “dette omfatter”, “dette kan være f.eks.”)
when it comes to ≠ “når det kommer til” (skriv f.eks. “når det gjelder”, “med hensyn til” etc.)

 

Myggord:

Det er liten grunn til å tro at man klarer å utrydde mygg – om nå det ellers skulle være ønskelig. Likeledes finnes det endel ord som skrives eller uttales feil, og som sannsynligvis vil fortsette å bli det. Dette er for eksempel:

skrift:
font – det som menes, er skrifttype. En font er en stil i en skrift(type). Hvis du bruker Garamond kursiv, bruker du en annen font enn Garamond normal, men samme skrift(type)
multippel – et adjektiv, ikke et substantiv. Det som menes, er sannsynligvis multiplikator
promotere – det korrekte er promovere, men det er det bare nerder som sier/skriver
sykel – dette er finansbransjens helt egne versjon av ordet syklus
tarot-kort – ordet finnes ikke i norske ordbøker, det gjør derimot tarokk-kort, et ord som ingen bruker
trailer – dette er en tilhenger. Trekkvogn + trailer = vogntog

uttale:
faksimile – korrekt uttale er -si-, men alle sier -mi-
klinten (som i “skille klinten fra hveten”) – korrekt uttale er tonem 2 (bønner), men alle uttaler det med tonem 1 (bønder)

 

Ord som ikke finnes:

forutinntagelse
geniforklart
gnien
henspeile
nitidig

 

Negative ord som ikke har noe positivt motstykke:

uangripelig
ublu
uhorvelig
uhumsk(heter)
usjenert (når det gjelder beliggenhet)
ustelt

 

Utenlandske navn:

Alpene
Anufrijev
Aserbajdsjan

Berija, Lavrentij
Bouchikhi, Ahmed
Bresjnev, Leonid
Brjansk
Brodskij, Iosif/Joseph Brodsky
Budjonnyj, Semjon
Böhmen

Ceauşescu, Nicolae

Dnepr
Dnestr
Dzjerzjinskij, Feliks

Erenburg, Ilja

Grosnyj

Havana
Hongkong

Jasjetsjkin

Kasakhstan
Khrusjtsjov
Kiev
Kutuzov

Liechtenstein
Lukasjenka, Aljaksandr
Luxembourg
Lysyje Gory

Manhattan
Marinesko, Aleksandr Ivanovitsj

Niznij-Novgorod

Okhran(k)a
Orjol

Pripjat-myrene

Rajkom
Rosjtsja

Saudi-Arabia
Sevastopol
Severnyj Donets
Sjtsjerbakhov
Smersj

Telegujev
Timosjenko, Semjon
Tkatsjenko
Tsjad
Tsjeka
Tsjernjakhovskij, Danilovitsj
Tsjetsjenia
Tsjujkov, Vasilij
Tukhatsjevskij, Mikhail

Vjasma
Vojenkomat
Vysokoostrovskij
Völkischer Beobachter

Zamoskvaretsje
Zjukov, Georgij